Date solare
SFI: 74 SN: 23
A-Index 2 K-index 1
Banda Ziua Noaptea
80-40m Slab Bun
30m-20m Slab Slab
17m-15m Rau Rau
12m-10m Rau Rau
Nivel zgomot S0-S1
VHF
VHF aurora Band Closed
Europe Banda inchisa
America N Banda inchisa
Europa 6m Banda inchisa
Europa 4m Banda inchisa