Date solare
SFI: 72 SN: 0
A-Index 9 K-index 3
Banda Ziua Noaptea
80-40m Rau Slab
30m-20m Slab Slab
17m-15m Rau Rau
12m-10m Rau Rau
Nivel zgomot S2-S3
VHF
VHF aurora Band Closed
Europe Banda inchisa
America N Banda inchisa
Europa 6m Banda inchisa
Europa 4m Banda inchisa