http://www.htmltemplates.net

QSO-uri realizate de statia YO4BKM


NR Statia Corespondent Data Ora RST Tx Cod Tx Puncte Etapa OBS
1 YO4BKM YQ8T 2019-09-09 16:07:00 599 001 0 2 Lipsa corespondent
2 YO4BKM YO3GNF 2019-09-09 16:23:00 599 002 2 2
3 YO4BKM YO9HP 2019-09-09 16:25:00 599 003 2 2
4 YO4BKM YO6KNE 2019-09-09 16:27:00 599 004 0 2 RST Gresit
5 YO4BKM YR8Y 2019-09-09 16:29:00 599 005 2 2
6 YO4BKM YO6KNE 2019-09-09 16:31:00 599 006 0 2 Legatura Dubla Lipsa corespondent
7 YO4BKM YO8TND 2019-09-09 16:35:00 599 007 0 2 Lipsa corespondent
8 YO4BKM YO4FPF 2019-09-09 16:37:00 599 009 2 2
9 YO4BKM YO8IOE 2019-09-09 16:37:00 599 008 0 2 Lipsa corespondent
10 YO4BKM YO8TND 2019-09-09 16:48:00 599 010 2 2
11 YO4BKM YO9FLD 2019-09-09 16:49:00 599 011 2 2
12 YO4BKM YO9HP 2019-09-09 16:52:00 599 012 2 2
13 YO4BKM YR8Y 2019-09-09 16:53:00 599 013 2 2
14 YO4BKM YO9IOE 2019-09-09 16:55:00 599 014 2 2