http://www.htmltemplates.net

QSO-uri realizate de statia YO2LXW


NR Statia Corespondent Data Ora RST Tx Cod Tx Puncte Etapa OBS
1 YO2LXW YR8Y 2019-09-09 16:07:00 599 001 2 2
2 YO2LXW YO8TND 2019-09-09 16:14:00 599 002 2 2
3 YO2LXW YO9FLD 2019-09-09 16:15:00 599 003 0 2 RST Gresit
4 YO2LXW YO9HP 2019-09-09 16:23:00 599 004 2 2
5 YO2LXW YO4DW 2019-09-09 16:29:00 599 005 0 2 RST Gresit
6 YO2LXW YQ8T 2019-09-09 16:30:00 599 006 2 2
7 YO2LXW YO4DW 2019-09-09 16:33:00 599 007 0 2 Legatura Dubla Lipsa corespondent
8 YO2LXW YO9HP 2019-09-09 16:34:00 599 008 2 2
9 YO2LXW YO4NF 2019-09-09 16:35:00 599 009 2 2
10 YO2LXW YR8Y 2019-09-09 16:37:00 599 010 2 2
11 YO2LXW YO4KAK 2019-09-09 16:39:00 599 011 2 2
12 YO2LXW YO3APJ 2019-09-09 16:43:00 599 012 2 2
13 YO2LXW YQ8T 2019-09-09 16:45:00 599 013 2 2
14 YO2LXW YO4FYQ 2019-09-09 16:50:00 599 014 2 2
15 YO2LXW YO6KNE 2019-09-09 16:54:00 599 015 2 2
16 YO2LXW YO9CWY 2019-09-09 16:55:00 599 016 2 2