Regulamentul Campionatului Național de Unde Scurte Multiband

I. Organizator

Federația Română de Radioamatorism

II. Scopuri si obiective

Creșterea nivelului de competitivitate şi performanță între radioamatorii români, în contextul unei competiții deschise participării internaționale.
Promovarea  radioamatorismului românesc la nivel internațional.

III. Data și intervalul de timp

Ultimul weekend întreg al lunii August (pentru 2018 – 25/26 august)
Sâmbătă 12.00.00 UTC - Duminică  11.59.59 UTC (24 ore)

IV. Benzi și moduri de lucru

80 - 10m, exceptând benzile WARC, pe porțiunile de bandă corespunzătoare modului de lucru ales (CW și SSB).
Sunt interzise QSO-urile pe porțiunile de bandă rezervate traficului DX.
Cu aceeași stație se poate lucra o dată în CW și o dată în SSB, pe porțiunile de bandă rezervate, conform planului IARU.

 V. Categorii

Pentru stații străine:
A.    SO-AB-CW-LP
B.    SO-AB-CW-HP
C.   SO-AB-SSB-LP
D.   SO-AB-SSB-HP
E.    SO-AB-Mixed- LP
F.    SO-AB-Mixed- HP
G.   SO-SB-Mixed (3,5; 7; 14; 21; 28 MHz, indiferent puterea)
H.   MOST-AB-Mixed
I.      YN (youngster and novice) operator sub 16 ani împliniți sau maxim 3 ani de la prima autorizare dovedit cu copie de pe acte doveditoare.
LP – cel mult 100 W output / HP – mai mult de 100 W output.
Pentru stații din Romania:
A.    SO-AB-CW-LP  (categorie OPEN)
B.    SO-AB-CW-HP (categorie OPEN)
C.   SO-AB-SSB-LP  (categorie OPEN)
D.   SO-AB-SSB-HP (categorie OPEN)
E.  SO - stații operate de radioamatorii cu vârsta de cel mult 18 ani împliniți în anul concursului (radioamatori legitimați la FRR)
E1. SO - stații operate de radioamatorii cu vârsta de cel mult 18 ani împliniți în anul concursului (categorie OPEN)
F.    SO-AB-Mixt-LP (radioamatori legitimați la FRR)
F1.  SO-AB-Mixt-LP (categorie OPEN)
G.   SO-AB-Mixt-HP (radioamatori legitimați la FRR)
G1.  SO-AB-Mixt-HP (categorie OPEN)
H.    SO-SB-Mixt (3,5; 7; 14; 21; 28 MHz, indiferent puterea) (categorie OPEN)
I.      MO-AB-Mixt (se acceptă maximum 2 operatori, legitimați la același club)  (radioamatori legitimați la FRR)
I1     MO-AB-Mixt (se acceptă maximum 2 operatori ) – categorie OPEN La categoriile OPEN pot participa toți radioamatorii români indiferent dacă sunt afiliați sau nu la vreo asociație națională sau club.
Titlurile de Campioni Naționali, se vor acorda numai radioamatorilor legitimați la FRR.

 VI. Controale

Stațiile străine vor transmite RS(T) + Numărul serial, începând cu 001.
Stațiile din România vor transmite RS(T) + prescurtarea județului sau BU pentru stațiile din București.

 VII. Punctaj:

Pentru stațiile străine:
•    QSO cu o stație din Romania                                    8 puncte
•    QSO cu o stație din afara continentului propriu        4 puncte
•    QSO cu o stație din propriu continent                       2 puncte
•    QSO cu o stație din propria țară DXCC                    1 punct
Pentru stațiile din Romania:
•   QSO YO – DX        8 puncte
•   QSO YO – EU        4 puncte
•   QSO YO – YO        0 puncte
 Notă: QSO-urile duble nu sunt penalizate și se recomandă a fi lăsate în log. De asemenea nu este necesar a fi marcate în log într-un mod special.

VIII. Multiplicatori

Pentru stațiile străine: entitățile DXCC, + județele din Romania (o singură dată, indiferent modul de lucru). YO, YP, YQ, YR nu va conta ca multiplicator separat.
Pentru stațiile din Romania: entitățile DXCC, lucrate în fiecare bandă (o singură dată, indiferent modul de lucru).

IX. Scor final

Suma punctelor obținute din QSO-uri pe toate benzile x suma multiplicatorilor pe toate benzile.

X. Reguli generale

a. Este permisă folosirea tuturor prefixelor ITU alocate României, în condițiile de autorizare stabilite de ANCOM.
b. Toate emițătoarele şi receptoarele trebuie să se afle pe o rază de 250m în jurul locației autorizate. Antenele trebuie să fie conectate fizic la emițătoare şi receptoare prin linii de transmisie RF.
c. Este interzisă conectarea mai multor puncte de lucru (a locațiilor/stațiilor) via internet sau alte tipuri de “networking”. 
EX.: Avem doua stații, stația YO3A din București şi stația YO8A din Iași, cele doua stații nu au voie să se conecteze, să aibă log comun şi să transmită folosind același indicativ. 
d. Operarea de la distanță (remote) este permisă doar dacă toate emițătoarele, receptoarele şi antenele stației se află fizic în aceeași locație (raza de 250m). Stația operată de la distanță trebuie să respecte toate regulile de autorizare, limitele autorizației operatorului/operatorilor şi limitările categoriei de participare.
e. Receptoarele comandate de la distanță (websdr si alte asemenea sisteme), amplasate în afara razei de 250m din jurul locației autorizate nu sunt permise.
 f. Pentru staţiile YO pe toată durata competiției este permis un singur semnal transmis, indiferent banda și  modul de lucru.
 g. Pentru stațiile YO se aplică regula celor 10 minute, la schimbarea benzii sau a modului de lucru, cu excepție când se lucrează un multiplicator nou. Perioada celor 10 minute începe cu primul QSO logat pe o bandă  și mod.
EX.: primul QSO este logat în 20m CW la minutul 01, operatorul nu poate să schimbe banda sau modul până la minutul 11, dacă în această perioadă, de la minutul 01 la minutul 11, găsește un nou multiplicator într-o altă bandă sau mod, acesta  îl poate lucra, apoi trebuie să revină la banda şi modul de bază (20m CW în acest exemplu) unde rămâne până la minutul 11.
Nu există  limită  privind numărul de multiplicatori care pot fi lucrați în intervalul celor 10 minute.
 h. Este permisă folosirea sistemului DX-cluster (packet cluster, web cluster) pentru toate categoriile de participanți.
 i. Se interzic şi se pedepsesc cu descalificarea, următoarele:
-   self-spotting (postarea propriului indicativ pe cluster)
-   fake spotting (postarea pe cluster folosind indicative false)
-   solicitarea de legături radio, prin telefon, telex, fax, internet, mail, etc înainte, în timpul concursului sau după.
j.  Se recomandă utilizarea cu decență a sistemului DX-cluster, în sensul semnalării de stații DX, de multiplicatoare noi, de deschideri de propagare în benzile dificile. Nu se recomandă postarea de indicative din Romania "preferate", cu scopul de a crea avantaj acestor stații, în detrimentul altora.
k. Folosirea rețelelor publice RBN/Skimmer (Reverse Beacon Network) este permisă pentru toate categoriile. Dacă se folosește un sistem de Skimmer local (sau orice alt sistem similar) acesta trebuie instalat pe raza celor 250m din jurul locației autorizate.

 XI. Reguli generale pentru editarea logurilor de concurs

 XII. Loguri

Participanții vor expedia log electronic numai în format Cabrillo (chiar și pentru check log).
Logurile vor expedia prin e-mail, sub formă de atașamente la adresa: logs@yodx.ro
Logurile trebuie expediate în maximum 30 de zile de la terminarea concursului.
Lista logurilor primite va fi publicată periodic pe site-ul www.yodx.ro

XIII. Diplome și premii

Pentru stațiile străine 
Participanții clasați pe locurile 1, 2 și 3 la fiecare categorie vor primi diplome. Vor fi alcătuite și clasamente pe țări. În funcție de numărul de participanți din țara respectivă se vor acorda diplome:
1    -  9 participanți: locul I
10  -  19 participanți: locurile I şi  II
20  -  29 participanți: locurile I, II și III
Se vor alcătui clasamente TOP 10/continente. La primii trei clasați se vor acorda diplome.
Pentru stațiile din România
Se acordă titlul de Campion Național , tricou și medalie la următoarele categorii: E, F, G, I, cu condiția clasării a minim 6 participanți pe categorie.
În funcție de sponsori, se vor acorda plachete sau cupe, câștigătorilor categoriilor: A, B, C, D, E1, F1, G1, I1, H;
Plachete vor fi oferite (dacă există sponsori) şi operatorului cu scorul cel mai mare, având vârsta sub 16 ani precum și operatoarei YL/XYL cu scorul cel mai mare (numai în cazul în care informația respectivă este înscrisă în log).
Se acordă diplome pentru locurile 1-3 la toate categoriile de participare din România.
Alte premii vor fi oferite participanților în funcție de disponibilitatea sponsorilor.


Anexa 1
MODEL de completare header Cabrillo, pentru stații YO,  în funcție de categoria de participare şi  versiunea fișierului Cabrillo

A. SO-AB-CW-LP (categorie OPEN)

Cabrillo Version 2:
CATEGORY:  SINGLE-OP ALL CW LOW
CATEGORY-OVERLAY: OPEN

Cabrillo Version3:
CATEGORY-OPERATOR: SINGLE-OP
CATEGORY-BAND: ALL
CATEGORY-MODE: CW
CATEGORY-POWER: LOW
CATEGORY-OVERLAY: OPEN

B. SO-AB-CW-HP (categorie OPEN)

Cabrillo Version 2:
CATEGORY:  SINGLE-OP ALL CW HIGH
CATEGORY-OVERLAY: OPEN

Cabrillo Version3:
CATEGORY-OPERATOR: SINGLE-OP
CATEGORY-BAND: ALL
CATEGORY-MODE: CW
CATEGORY-POWER: HIGH
CATEGORY-OVERLAY: OPEN

C. SO-AB-SSB-LP (categorie OPEN)

Cabrillo Version 2:
CATEGORY:  SINGLE-OP ALL SSB LOW
CATEGORY-OVERLAY: OPEN

Cabrillo Version 3:
CATEGORY-OPERATOR: SINGLE-OP
CATEGORY-BAND: ALL
CATEGORY-MODE: SSB
CATEGORY-POWER: LOW
CATEGORY-OVERLAY: OPEN

D. SO-AB-SSB-HP (categorie OPEN)

Cabrillo Version 2:
CATEGORY:  SINGLE-OP ALL SSB HIGH
CATEGORY-OVERLAY: OPEN

Cabrillo Version 3:
CATEGORY-OPERATOR: SINGLE-OP
CATEGORY-BAND: ALL
CATEGORY-MODE: SSB
CATEGORY-POWER: HIGH
CATEGORY-OVERLAY: OPEN

E. SO - stații operate de radioamatori cu vârsta de cel mult 18 ani împliniți în anul concursului (radioamatori legitimați la FRR)

Cabrillo Version 2:
CATEGORY:  SINGLE-OP ALL MIXED
CATEGORY-OVERLAY: NOVICE-TECH FRR

Cabrillo Version 3:
CATEGORY-OPERATOR: SINGLE-OP
CATEGORY-BAND: ALL
CATEGORY-MODE: MIXED
CATEGORY-OVERLAY: NOVICE-TECH FRR

E1.      SO - staţii operate de radioamatori cu vârsta de cel mult 18 ani împliniți în anul concursului (categorie OPEN)
Cabrillo Version 2:
CATEGORY:  SINGLE-OP ALL MIXED
CATEGORY-OVERLAY: NOVICE-TECH OPEN

Cabrillo Version 3:
CATEGORY-OPERATOR: SINGLE-OP
CATEGORY-BAND: ALL
CATEGORY-MODE: MIXED
CATEGORY-OVERLAY: NOVICE-TECH OPEN

F. SO-AB-Mixt-LP (radioamatori legitimaţi la FRR)

Cabrillo Version 2:
CATEGORY:  SINGLE-OP ALL MIXED LOW
CATEGORY-OVERLAY: FRR

Cabrillo Version 3:
CATEGORY-OPERATOR: SINGLE-OP
CATEGORY-BAND: ALL
CATEGORY-MODE: MIXED
CATEGORY-POWER: LOW
CATEGORY-OVERLAY: FRR

F1.         SO-AB-Mixt-LP (categorie OPEN)
Cabrillo Version 2:
CATEGORY:  SINGLE-OP ALL MIXED LOW
CATEGORY-OVERLAY: OPEN

Cabrillo Version 3:
CATEGORY-OPERATOR: SINGLE-OP
CATEGORY-BAND: ALL
CATEGORY-MODE: MIXED
CATEGORY-POWER: LOW
CATEGORY-OVERLAY: OPEN

G. SO-AB-Mixt-HP (radioamatori legitimați la FRR)

Cabrillo Version 2:
CATEGORY:  SINGLE-OP ALL MIXED HIGH
CATEGORY-OVERLAY: FRR
Cabrillo Version3:
CATEGORY-OPERATOR: SINGLE-OP
CATEGORY-BAND: ALL
CATEGORY-MODE: MIXED
CATEGORY-POWER: HIGH
CATEGORY-OVERLAY: FRR

G1.          SO-AB-Mixt-HP (categorie OPEN)
Cabrillo Version 2:
CATEGORY:  SINGLE-OP ALL MIXED HIGH
CATEGORY-OVERLAY: OPEN

Cabrillo Version 3:
CATEGORY-OPERATOR: SINGLE-OP
CATEGORY-BAND: ALL
CATEGORY-MODE: MIXED
CATEGORY-POWER: HIGH
CATEGORY-OVERLAY: OPEN

H. SO-SB-Mixt (3,5; 7; 14; 21; 28 MHz, indiferent puterea) - categorie OPEN

Cabrillo Version 2:
CATEGORY:  SINGLE-OP 80M MIXED
CATEGORY-OVERLAY: OPEN

Cabrillo Version3:
CATEGORY-OPERATOR: SINGLE-OP
CATEGORY-BAND: 80M
CATEGORY-MODE: MIXED
CATEGORY-OVERLAY: OPEN

I. MO-AB-Mixt (maximum 2 operatori, legitimați la același club)  (radioamatori legitimați la FRR)

Cabrillo Version 2:
CATEGORY:  MULTI-ONE ALL MIXED
CATEGORY-OVERLAY: FRR

Cabrillo Version 3:
CATEGORY-OPERATOR: MULTI-OP
CATEGORY-BAND: ALL
CATEGORY-MODE: MIXED
CATEGORY-TRANSMITTER: ONE
CATEGORY-OVERLAY: FRR

I1.         MO-AB-Mixt (maximum 2 operatori ) – categorie OPEN
Cabrillo Version 2:
CATEGORY:  MULTI-ONE ALL MIXED
CATEGORY-OVERLAY: OPEN

Cabrillo Version 3:
CATEGORY-OPERATOR: MULTI-OP
CATEGORY-BAND: ALL
CATEGORY-MODE: MIXED
CATEGORY-TRANSMITTER: ONE
CATEGORY-OVERLAY: OPEN

CHECKLOG
Cabrillo Version 2:
CATEGORY:  CHECKLOG

Cabrillo Version 3:
CATEGORY-OPERATOR: CHECKLOG