Regulamentul Campionatelor Naționale de Unde Scurte - Telegrafie (CW)

 

Organizator: Federația Română de Radioamatorism

Participanți: Sunt invitați să participe la Campionatul Național de US, toți radioamatorii români membri ai structurilor afiliate Federației Române de Radioamatorism, cu legitimare valabilă (cu taxa FRR anuală plătită)  în perioada desfășurării campionatului. Toți participanții vor respecta “Regulamentul Cadru de participare în competițiile de US şi UUS, organizate de FRR” (Anexa 1).

Date/ore: 8 etape de câte 30 minute desfășurate astfel:

Etapele 1, 2, 3 și 4 în prima zi de luni a lunii Martie, între orele 16:00-18:00 UTC.
Etapele 5, 6, 7 și 8 în a doua zi de luni a lunii Martie, între orele 16:00-18:00 UTC. Etapele sunt delimitate astfel: Notă: Cu aceeași stație se poate stabili o singură legătură în fiecare etapă.

Benzi/moduri: 80m (în intervalul 3510 – 3560kHz), CW.

Categorii  de participare:

Nota 1: Un participant la campionat poate opta pentru o singură categorie din cele enumerate mai sus.
Nota 2: Operatorii de la categoria D, membri ai structurilor afiliate FRR, trebuie să aparțină aceluiași club.

Controale: Se va transmite un cod din 6 cifre, format astfel:

 

Exemplu:  pentru un operator din districtul 5, în vârsta de 42 de ani:
  TX          RX 
Legătura 1: 001542   001934 
Legătura 2: 002934   001756 
Legătura 3: 003756   002444 
Legătura 4: 004444   004718 
Legătura 5: 005718   006971 O linie în fișierul Cabrillo ar putea arăta în felul următor:
QSO:  3500 CW 2013-10-07 1625 YO3GW  599 005323 YO9XC 599 003945

Punctaj: se acordă 2 puncte pentru fiecare QSO valabil.

În cazul unor QSO-uri duble, se punctează un singur QSO valabil. Nu se aplică penalizări pentru QSO-uri duble şi se recomandă păstrarea lor în log. Scor final: suma punctelor din cele 8 etape. Nu există multiplicator. Arbitraj: Arbitrii (minim 3) se desemnează de către CA la propunerea comisiei de specialitate, cu cel puțin 45 de zile înaintea primei etape și se anunță public. Arbitrii au sarcina de a verifica prin monitorizare activitatea din concurs, modul în care participanții respectă regulamentul de concurs și regulamentul privind serviciul de amator din România. Participanții sau arbitrii, care constată nereguli în timpul desfășurării concursului, pot transmite organizatorului, în termen de 48 de ore, de la încheierea etapei a patra, respectiv a opta, informări însoțite de probe relevante privind neregulile constatate. Arbitrii pot solicita participanților documente doveditoare privind condițiile de operare (amplasament, clasa de autorizare, legalitatea utilizării unui indicativ special, jurnalul de trafic, etc). Oricare din următoarele situații atrage după sine descalificarea concurentului și trecerea acestuia la categoria  “log control”: e) - este permisă folosirea pasivă a sistemelor de alertare publică: DX cluster, RBN etc. (fără auto-postare, postare fictivă, favorizarea anumitor indicative, etc.) Arbitrii pot propune comisiei de disciplină a FRR, sancționarea concurenților găsiți vinovați.
La sfârșitul concursului, Comisia de arbitri va întocmi raportul de arbitraj ce va conține și clasamentul  provizoriu. 
Orice concurent poate face, în termen de 7 zile de la afișarea rezultatelor pe site-ul FRR, contestație scrisă privind rezultatele proprii. Depunerea contestației se taxează cu suma de 50 de lei. Suma  se restituie în cazul admiterii contestației sau devine venit al FRR în cazul respingerii acesteia. Contestațiile vor fi analizate de C.A. al F.R.R.
Logurile concurenților se vor publica pe site-ul oficial al federației în forma rezultată după verificare.
Clasamentele provizorii se vor valida de către o comisie,  din care va face parte președintele comisiei de specialitate şi secretarul FRR și ulterior  vor supuse spre aprobare  C.A. al F.R.R. Sancțiuni: Sancțiunile aplicate participanților care încalcă prevederile prezentului regulament, vor fi stabilite de către comisia de apel a FRR şi pot consta în: Clasamente/premii: Se întocmesc clasamente separate pentru fiecare categorie. Primii clasați  primesc titlul de “Campion Național al României” (dacă sunt minimum 6 clasați, din 3 cluburi diferite, pentru fiecare din categoriile A, B, C și D), medalia și tricoul de campion. Cei clasați pe locurile 2 și 3 primesc medalii. Primii 10 clasați primesc diplome. Alte premii/cupe/trofee pot fi decernate în funcție de inițiativele asociațiilor și de sponsori. Premierea se va face de regulă într-un cadru festiv. Termen/adresă: logurile se vor expedia numai în format Cabrillo, în termen de 10 zile de la data ultimei etape. Logurile se vor încărca la adresa: http://hamyo.ro/concursuri/. Logurile vor menționa în mod obligatoriu structurile afiliate FRR, din care fac parte operatorul sau operatorii, după caz.

 

Headerul în formatul Cabrillo este:

START-OF-LOG: 3.0
CALLSIGN: YO1XXX
CONTEST: CN US CW
CATEGORY-OPERATOR: SINGLE-OP
CATEGORY-ASSISTED: ASSISTED
CATEGORY-BAND: 80M
CATEGORY-POWER: LOW
CATEGORY-TRANSMITTER: ONE
CLAIMED-SCORE: 30940
NAME: VASILE POPESCU
LOCATION: KN34FR
OPERATORS: YO1XXX
CLUB: Clubul Sportiv Răsăritul
CERTIFICATE: YES
CREATED-BY: N1MM Logger+ 1.0.5966.0 Prin trimiterea logului de concurs participanții confirmă irevocabil şi necondiționat că: 1) au citit şi înțeles regulile concursului şi se supun acestora; 2) au operat în conformitate cu regulile şi reglementările privind serviciul de amator în vigoare în zona în care se află localizată stația; 3) sunt de acord ca logul expediat să poată fi făcut public; 4) acceptă că descalificarea sau orice altă decizie a Comitetului de organizare, este oficială şi finală. În cazul în care un participant nu este de acord cu toate cele de mai sus, ar trebui să nu trimită logul, sau să îl trimită  „Log Control”. Întrebări referitoare la regulamentul Campionatului Național de Unde Scurte pot fi transmise prin e-mail la adresa: frr@hamradio.ro

 

 

Aprobat ȋn Ședința Consiliului de Administrație al FRR Președintele Comisiei de Unde Scurte
Adrian Siniţaru (YO3APJ)
5 Februarie 2017

 


(Anexa 1)
Regulamentul cadru de desfășurare a concursurilor organizate
de FEDERAȚIA ROMÂNĂ DE RADIOAMATORISM
în Unde Scurte şi Unde Ultrascurte